Økt kampanjevirksomhet for å bytte ut eldre og energikrevende vifter

Markedsinteressen for energieffektive og miljøvennlige vifteløsninger øker stadig. Utviklingen er lik i mange land, og ebm-papst støtter innsatsen ved å etablere samarbeid med ulike selskaper som investerer i langsiktige moderniseringsprosjekter. ebm-papst bidrar både gjennom innovativ teknologisk utvikling innen vifteområdet med teknisk kompetanse, og gjennom aktiviteter utført sammen med bransjeorganisasjoner.

Et eksempel på dette er «Fan retrofit boost efficiency»-kampanjen gjennomført sammen med den tyske fagforening Fachverband Gebäude-Klima (FGK). FGK er den ledende bransjeorganisasjonen for den tyske klima- og ventilasjonsindustrien og har eksistert i 40 år. Organisasjonen har rundt 300 medlemsbedrifter, som tilsammen sysselsetter rundt 49.000 personer. ebm-papst og FGK har i fellesskap jobbet for å øke bevisstheten om de store fordelene ved å erstatte eldre vifter og forbedre ventilasjonen i ulike bygninger. Kampanjen, som ble startet av FGK, har resultert i en rekke moderniseringsprosjekter som bekrefter fordelene. Energibesparelser på opptil 50%, reduserte utslipp av karbondioksid, og tilbakebetalingstid på investeringene som ofte er kortere enn to år.

Estimatene for Tyskland viser at landet kunne redusere utslippene av karbondioksid med om lag 12,9 millioner tonn. Et viktig mål for kampanjen har også vært å informere ledere og operatører av næringseiendommer som f.eks. kontorbygg, om de store fordelene med et viftebytte. Tilsvarende også for å øke folks bevissthet om betydningen viftene har for både energieffektiviseringen og for å forbedre innendørskomforten og inneklimaet. Mer informasjon om dette er tilgjengelig på
www.ventilatortausch.de, og den tyske staten har også vært meget aktiv med informasjon når det gjelder å informere bredt om mer energieffektive løsninger. Dette er oppnådd gjennom kampanjen «Germany boosts efficiency», og flere fakta om denne kampanjen er tilgjengelig på www.deutschland-machts-effizient.de.

Enkelt viftebytte med ebm-papst «Plug & Play»
I mange bygninger finnes ventilasjonssystemer samt i kjøle- og aircondition systemer, som fortsatt har reimdrevne asynkronmotorer uten mulighet for turtallsregulering. En stor ulempe ved den eldre motorteknologien er at viftene får lav virkningsgrad og blir energikrevende. Dette gjelder for de fleste applikasjoner. Ved å bytte til vifter med EC-teknologi, som enkelt kan installeres i eksisterende aggregat da de er utformet i henhold ebm-papst komplette konsept «Plug & Play», blir energibesparingen betydelig samtidig som inneklimaet forbedres takket være mer effektivt ventilasjonssystem. EC-teknologien har store fordeler i forhold til reimdrevne vifter med AC-motorer. Viftene har høyere virkningsgrad, er stillere, kan styres effektivt med behovstilpasset viftedrift, de er betydelig mer energieffektive sammenlignet med AC-vifter. Et viktig miljøaspekt er også at EC-viftene er konstruert etter ebm-papst Greentech filosofi, noe som innebærer at de ikke krever bruk av sjeldne jordartsmetaller.