Aksialvifte med 1,5 m diameter for lave trykk og store luftmengder

Kombinasjonen med ebm-papst EC-motorer gir en luftmengdekapasitet på opp mot 84.000 m³/h noe som gjør den nye viften ideell for applikasjoner med lave trykk på opptil 150 Pa.
Store aksialvifter benyttes som regel i lavtrykksapplikasjoner der det kreves effektiv transport av store luftmengder. Det er ofte tilfellet i luftkjølte varmevekslere, kuldemedia kjølere, kjøletårn og kondensatorer. ebm-papst har utviklet en aksialvifte med en diameter på hele 1,5 meter som kombinerer ebm-papst energibesparende og energieffektive EC-teknologi med et viftehjul som har et unikt design.

Det ekstremt robuste viftebladet er produsert av glassfiberarmert polyester. Bladet sikrer en effektiv dempning av mekaniske vibrasjoner og krever minimalt vedlikehold. Kombinasjonen med ebm-papst EC-motorer gir det en luftmengdekapasitet opp mot 84.000 m³/h noe som gjør den nye viften ideell for applikasjoner med lave trykknivåer opp til 150 Pa.

Alt er innebygd i en komplett vifteløsning
ebm-papst nye aksialvifte er utviklet etter samme prinsipp som en stor del av konsernets øvrige vifteprogram. Viften er komplett og enkel å installere til tross for sin størrelse. At alle deler er integrerte innebærer store fordeler sammenlignet med å kjøpe motor, frekvensomformer, sinusfilter, skjermede kabler og viftehjul/hus individuelt, og deretter montere dette sammen til en ferdig vifteløsning. Tidsgevinsten er betydelig da ebm-papst sin komplette aksialvifte er klar til å installeres etter konseptet Plug & Play. Selvfølgelig tilfredsstiller den nye viften alle krav i Økodesigndirektivet for vifter (ERP). Viften leveres blant annet med målefakta og brukerdokumentasjon.

Behovstilpasset viftestyring sparer penger og reduserer lydnivået
Vanlige benyttelsesområder for større aksialvifter er f.eks. luftkjølere i supermarkeder og datasenter. For supermarkeder og andre virksomheter, som ligger i nærheten av beboelsesområder er det viktig å utforme ventilasjons- og kjølesystem slik at lydnivåene blir så lave som mulig. Den integrerte styreelektronikken i ebm-papst EC-vifter gjør det enkelt å regulere viftene og tilpasse driften til et aktuelt behov. Behovet kan variere kraftig over et døgn og være på sitt minste om natten, da det også er viktigst at ventilasjons- og kjølesystem forstyrrer omgivelsene så lite som mulig. Muligheten til viftestyring har også stor økonomisk betydning da den energibesparingen som oppnås er betydelig sammenlignet med eldre vifter som bare har av/på-funksjon.