Coca-Cola valgte vifteveggløsning fra ebm-papst

Coca-Colas produksjonsanlegg i Jordbro hadde behov for å modernisere ventilasjonssystemet da anleggets 33 store ventilasjonsaggregater med foreldede remdrevne radialvifter hadde blitt både vedlikeholdskrevende og kostbare.

Coca-Cola, som fokuserer på både energisparing og miljøbevissthet, startet en dialog med ebm-papst for å finne den mest energieffektive vifteløsningen.
Hos ebm-papst var det salgsingeniør Göran Andersson som med sin lange erfaring raskt kunne presentere en løsning.

Basert på nøye beregninger ble viftekuben MXFG valgt for 25 av enhetene, og for de resterende enhetene viste kammervifte av typen MXPC seg å være det beste alternativet.
"Konseptet med viftevegger forenkler mye i et moderniseringsprosjekt, ettersom de muliggjør skalerbare, økonomiske, stillegående og svært energieffektive ventilasjonsløsninger," sier Göran.
“Fordelene med viftevegger er demonstrert i en rekke andre store moderniseringsprosjekter, som Skaraborg sykehus og kjemikalsenteret i Lund, der krav til store luftmengder og energieffektivitet har vært i fokus. Siden moderniseringen Coca-Cola søkte også betydde store luftmengder i store enhetskamre, ble jeg raskt overbevist om at vifteveggen MXFG og kammervifter MXPC ville være den beste løsningen, sier Göran Andersson videre.

Kim Hesselius, som er eiendomsforvalter ved Coca-Cola i Jordbro, så klare fordeler med vifteveggkonseptet.
- Det at viftekubene er enkle å installere i eksisterende enheter er en viktig fordel og selvfølgelig også det lave støynivået, energieffektiviteten og mulighetene for turtallsregulering og overvåking. På de gamle viftene var alternativene kun på / av. Nå har vi muligheten til å ha forskjellige innstillingsverdier avhengig av ønsket temperatur og fuktighet.
Det er også viktig at vifteveggene gir økt redundans, forklarer Kim Hesselius.

Moderniseringen ble et PFC-prosjekt
Ved årsskiftet 2018/2019 bestemte Coca-Cola European Partners seg for å iverksette moderniseringen som et PFC-prosjekt sammen med Siemens.
PFC - Performance Contracting - er en metode for anskaffelse og implementering av energieffektiviseringstiltak der samme part som foreslo tiltakene også gjennomfører disse med en sparegaranti. Noen av fordelene i tillegg til sparegarantiene er rask implementering og tilgang til energikompetanse.
Siemens har mange års erfaring med PFC-prosjekter, og Gillis Engström i Siemens Building Technologies ble prosjektleder da prosjektet startet på Coca-Cola.

Fenomenal effektivitet
“Prosjektet ved Coca-Cola var veldig godt egnet som et PFC-prosjekt, ettersom vi i nært samarbeid med kunden har muligheten til å jobbe med et bredt overordnet perspektiv og iverksette en rekke tiltak som gir en betydelig reduksjon i energikostnadene. For eksempel har vi installert teknologi for å gjenvinne varme fra kondensatorene på taket av anlegget, ombygde rørsystemer, og selvfølgelig har vi det omfattende arbeidet med å demontere gamle vifter og installere nye fra ebm-papst.
Noen av fordelene jeg ser med vifteveggene er en nesten fenomenal effektivitet, enkel installasjon og reduserte vedlikeholdskostnader.
Det lave støynivået er selvfølgelig også en stor fordel, sier Gillis Engström

"Så stille at vi kunne jobbe uten øreklokker"
Siemens valgte Bravida som underleverandør for å gjennomføre vifteinstallasjonene, mens Siemens egne ansatte var ansvarlige for alt arbeid med viftekontroll og tilknytningen til Coca-Colas sentrale eiendomssystem Desigo CC. Bravidas arbeid for å demontere de gamle viftene startet i september 2019 med Tobias Schmidt som prosjektleder. “Arbeidet med å demontere de gamle viftene i mindre deler var krevende, og vi trengte en kranbil for å få delene ned fra taket.
Å installere de nye kubeviftene var desto lettere. Etter at vi bygde nye vifteromvegger, installerte vi viftevegger med to til åtte kubevifter i hver.
Antallet varierte avhengig av om vi ville få samme luftmengde som før på de forskjellige vifteposisjonene. Installatørene mine og jeg reagerte på samme måte da de nye viftene ble startet.
For en utrolig forskjell i lydnivå i forhold til de eldre viftene! Vi uttalte at det ville være fullt mulig å jobbe uten øreklokker i vifterommet, sier Tobias Schmidt ved Bravidas serviceavdeling i Årsta.
Tobias nevner også at viftekubene ble levert komplett med alle kablingene på plass som en viktig grunn til at installasjonsarbeidet gikk smertefritt.
Det faktum at ebm-papst-vifter har et lavt lydbilde, er viktig for Coca-Cola i lys av det faktum at de i en årrekke ønsker å nå en produksjonskapasitet på 590 millioner liter drikke.
Da må kravene i miljøkoden oppfylles og redusert støynivå fra anleggets vifter er en viktig del av den samlede løsningen.

En stor energibesparelse vil bli enda større
Kim Hesselius kan se tilbake på et vellykket installasjonsprosjekt, men også fremover på fortsettelsen av PFC-prosjektet. Rett etter at de nye viftene ble satt i drift, viste en loggføring av energiforbruket en betydelig energibesparelse. Om et år eller to kan vi se litt mer nøyaktig hvor store besparelsene blir, men selvfølgelig peker kurvene i riktig retning allerede nå, avslutter Kim Hesselius.