Energibesparing og redusert vedlikeholdsbehov med viftevegg i stort kinosenter i Singapore

Foto: AsiaMalls Managements Pte Ltd.
Støyende, vibrerende, energikrevende og vedlikeholdskrevende. For kjøpesenteret Singapore Century Square var det mange grunner til å gjennomgå og modernisere ventilasjon- og klimaanlegget. Det var eldre, veldig store og reimdrevne AC-vifter som sto i fokus i et av moderniseringsprosjektene, som også ble aktualisert av de nye kravene til energieffektivitet fra myndighetene. Singapore Century Square har ca. 1 million besøkende hver måned som kommer dit for å handle, spise og gå på kino. Kjøpesenteret, en av de største i Singapore, ble åpnet i 1995 og ligger bare ti minutter fra den internasjonale flyplassen.

Asia Malls Management Pte. Ltd, som er ansvarlig for den tekniske driften og forvaltningen av kjøpesenteret, bemerket i 2018 at anlegget begynte å bli litt for utdatert, og at konkurransen økte fra andre store kjøpesentre som er bygget opp de siste årene. I tillegg har myndighetene i Singapore bestemt seg for nye direktiver for energieffektivitet som stiller helt nye krav til energibesparelser, og også bruken av mer miljøvennlige materialer. Et mål er satt for år 2030, noe som betyr at 80% av landets bygninger må moderniseres for å møte de nye kravene. Asia Malls Management kontaktet et energispesialistfirma for å undersøke mulighetene for å forbedre energieffektiviteten i ulike deler av kjøpesenteret. Det ble funnet at det var et stort energibesparende potensial i Filmgarde Cineplex, som er et kinosenter i femte etasje. Kinosenteret har seks saler som kan ta imot nesten 1000 mennesker, og de besøkende har muligheten til å nyte Asias første AuroMax 3D-lyd. Det er en meget avansert lydteknikk som gir kinosenteret en ekstra dimensjon.

Vibrasjoner ga høye vedlikeholdskostnader
I motsetning til lydanlegget med sin 3D-lyd var kinoens klimaanlegg ikke direkte toppmoderne. Oppe på taket av bygningen var det seks klimaanlegg med samme antall reimdrevne AC-vifter. Driftskostnadene til klimaanlegget var høye da viftene krevde mye vedlikehold og reparasjoner på grunn av vibrasjonsskader. Energispesialistene som ble ansatt bestemte seg for å kontakte ebm-papst for å diskutere alternative vifteløsninger. Selskapene hadde tidligere samarbeidet om flere prosjekter i forbindelse med både modernisering og nybygging.

«Kunden ønsket å gjøre en grundig oppgradering av enhetene, og et av målene var å redusere energiforbruket vesentlig. Først gjorde vi en rekke beregninger og deretter noen simuleringer for å se at resultatene vi fikk i beregningene virkelig kunne oppnås i drift. Vi har også gjort en rekke målinger på stedet og på forskjellige tidspunkter i løpet av dagen for å få et klart bilde av de eldre komponentenes energiforbruk», sier Mark Ng, salgssjef på ebm-papst SEA Pte. Ltd. i Singapore.

Løsningen ble en viftevegg der fire EC-vifter erstattet en AC-vifte
For Mark Ng og hans kolleger ble det snart klart hva som ville være den mest optimale vifteløsningen. «Vi har foreslått en vifteveggkonstruksjon med fire EC-vifter i hvert klimaanlegg. Totalt ville det dermed være 24 EC-vifter som ville erstatte de eldre AC-viftene i de seks enhetene», sier Mark Ng. Kunden bestemte seg for den foreslåtte løsningen, og det tok bare tre virkedager å fjerne de eldre viftene og installere EC-viftene i eksisterende enheter. Løsningen er så energieffektiv at forbruket kun er en femtedel av det maksimale energiforbruket i direktiver utviklet av Singapore-myndighetene. En viktig fordel er også økt driftssikkerhet. «Hvis en av viftene i et klimaanlegg faller bort er det bare å øke effekten på de resterende viftene. I tillegg har kunden fått en vifteoppløsning som i utgangspunktet er vedlikeholdsfri, betydelig stillere og uten vibrasjoner, noe som absolutt er verdsatt av kino-besøkende som ønsker å nyte 3D-lyden», konkluderer Mark Ng.