Enkel beregning av effekt, lydnivå og LCC i viftens driftspunkt.

Vår nye og lett anvendelige funksjon for viftevalg og beregning av effekt og lyd i driftspunktet er nå lansert. Funksjonen er helt integrert på vår hjemmeside og den finnes tilgjengelig for hele vårt MX-sortiment, dvs. vårt brede og fleksible utvalg av vifter for bygningsventilasjon. MX-viftene er beregnet både for nybygg og for renovering av gamle ventilasjonssystem. Også beregning av LCC (Life Cycle Cost) gjøres i en håndvending. Når du har gjort dine beregninger lager du enkelt et datablad som på siste side inneholder data for driftspunktet. Alle våre EC-vifter klarer i dag energidirektivet ErP2015.

Du kan benytte beregningsfunksjonen for disse produktseriene:
Radialvifter type MXAC
Radialvifter - Swing-out - MXKC
Radialvifter - Isolerte swing-out - MXIC
Takvifter lydisolerte
MXPC & K3G... Kammervifte med EC-motor for gulvmontasje
MXPD Kammervifter
Radialviftemodul MXMC