GreenTech EC-vifter - framtidens effektivitet for levering allerede i dag

Direktivet har sitt opphav i overenskomsten i Kyoto-avtalen og hensikten er å redusere klimapåvirket CO2-utslipp gjennom å kreve en viss virkningsgrad på produkter som bruker energi. Krav om en viss virkningsgrad for vifter inngår selvfølgelig som en del i ErP-direktivet, noe vi imøteser og gir vår fulle støtte til.


GreenTech EC-vifter oppfyller eller overgår allerede i dag kravene i ErP2015
I stort sett hele vårt sortiment med GreenTech EC-vifter oppfyller eller overgår vi allerede i dag kravene i ErP 2015 som er neste nivå i direktivet. Men som andre vifteprodusenter vet vi at dette EU-direktivet ikke er et "skrivebords-direktiv", for på noen utsatte viftestørrelser må vi fjerne rundt 50% av alle AC-vifter fra vårt sortiment da disse ikke møter framtidens krav. Ved første øyekast har man vanskelig for å se at dette er noe å feire, men de langsiktige målene gir et annet bilde. Etter 2020 skal det kommende direktivet spare rundt 34 TWh el energi per år og redusere CO2-utslippet med 16 megatonn. Vi har samarbeidet aktivt i utarbeidelsen av ErP-direktivet og nå arbeider vi like aktivt for å få hele vårt sortiment til å klare kravene. En visst motstand må overvinnes under arbeidet i EU-komiteer, men resultatene er verdifulle - både for vårt miljø og for alle leverandører som insisterer på kvalitet og holdbarhet.