HyBlade aksialvifter: Høy virkningsgrad og lavt lydnivå.

Hyblade aksialvifter finnes med energibesparende EC motorer og alternativt med AC motorer opp til størrelse Ø990 mm. Viftebladenes effektive konstruksjon gir lavt lydnivå og lav vekt. Virkningsgraden er vesentlig bedre enn konversjonelle vifteblader og da spesielt i kombinasjon med EC motor.
For ytterligere informasjon, ta kontakt med vårt salgsapparat.