Imponerende testresultat for RadiPac ved sammenligning med andre vifter

Foto: ebm-papst
ebm-papst sin forskning og utvikling resulterer allerede i mer effektive og stillegående vifter som igjen gir aircondition-aggregater med lavere lydnivå.

Et prioritert område for ebm-papst sin satsing på forskning og teknisk utvikling er vifteløsninger for aircondition-enheter (AHU, Air Handling Units). Det er også åpenbart for ebm-papst og minst oppfylle kravene i henhold til den tyske AHU-foreningen, en forening mange aggregat-produsenter er tilsluttet. Organisasjonen gjennomfører et svært aktivt arbeid kontinuerlig innenfor aircondition for å få bedre tekniske produkter, være mer energieffektive og enda mer stillegående. AHU-foreningen har også utviklet en sertifiseringsprosess der enhetene er klassifisert i A+, A og B, avhengig av hvor energieffektive de er. Et viktig mål for organisasjonen er å drive utviklingen mot nye teknologiske løsninger som kan gi et bedre inneklima.

For å få en bekreftelse på at nyutviklede vifter er bedre enn sine forgjengere kreves testing i miljøer og under betingelser som gjør det mulig og nøyaktig sammenligne vifter fra forskjellige produsenter. AHU-foreningen har derfor utviklet nye retningslinjer for hvordan slike tester skal utføres. Og for å bli godkjent må de være i samsvar med standarden DIN EN ISO 5801: 12-2010. ebm-papst følger også denne teststandard som setter svært presise og nye krav til hvordan viftene bli montert under testene. Målet er at testmiljøet så langt det lar seg gjøre skal etterligne de faktiske driftsforhold i et klimaanlegg.

10% mer kraft og 3 dB(A) mindre støy
Plassen er ofte trang for vifter i aircondition-enheter, noe som fører til reduksjoner i luftstrømmen, og dette må det tas hensyn til ved valg av viften også under testene. De nye retningslinjene som er utviklet av AHU-foreningen innebærer å prøve å lage så applikasjonsnære forhold som mulig under testene. For å sammenligne målingene monteres derfor viftene i aggregatet. For RadiPac vifter med størrelse ø400 mm viftehjul ble det brukt et aggregat med dimensjon på 900 x 900 x 760 mm. For RadiPac med størrelse ø560 mm viftehjul var aggregatet 1230 x 1230 x 760 mm. Det samme ble gjort med viftene RadiPac ble sammenlignet med. Alle viftene var sentralt montert i aggregatet.

Testene ble utført med aggregatet plassert i en spesiell testrigg sertifisert av det uavhengige test- og sertifiseringsorganet TÜV. Testmiljøet tillater samtidig måling av både luftstrømmen og støynivået. Måling av kapasiteten kan gjennomføres ved en luftstrøm på opptil 100.000 m3/h ved et statisk trykk på opptil 3000 Pa.

I testene konkurrerte RadiPac-viftene med en produsent av EC-vifter og en produsent av vifter med PM-motorer (PM, permanent magnet motorer). Testresultatene viser, under samme omstendigheter og under de nye retningslinjene fra AHU-foreningen, at RadiPac-viftenes effektivitet var mer enn 10% høyere, og lydnivået 3 dB(A) lavere enn de andre viftene. Et imponerende testresultat!

Les mer:
Nye kammervifter RadiPac - med overlegen ytelse