Informasjon til våre kunder og samarbeidspartnere

I forbindelse med den pågående Corona situasjonen ønsker vi å redegjøre for hvordan vi håndterer vår daglige drift.

Ebm-papst opprettholder drift som normalt når det gjelder leveringer og salg. Vi leverer som normalt og gjør alt vi kan for å opprettholde våre forpliktelser overfor våre kunder og generelle leveranser i tiden som kommer.

Våre fabrikker leverer som normalt og har innført strenge tiltak for å sikre produksjonen fremover, vi har per i dag ingen informasjon som tilsier at vi vil få leveringsproblemer.
Ebm-papst innførte strenge tiltak for smittebegrensning flere dager før pålegg kom fra myndighetene.

Når det gjelder kundekontakt vil vi søke å benytte digitale løsninger for møter og kommunikasjon. Vi har bedt ansatte om å unngå eksterne kundemøter. Vi ber om forståelse for at vi vil kunne avslå statusmøter eller annet hvor vi ikke mener det er forsvarlig at våre ansatte deltar og ber om at vi blir invitert via digitale kanaler.

For henting av varer på vårt lager, ring Øyvind Østingsen på telefon 918 75 317, han vil sette varene på utsiden av bygget.

Vi vil fortløpende oppdatere våre kunder dersom det skulle oppstå endringer i situasjonen.