Lavenergivifter fra ebm-papst

REDUSERT ENERGIBRUK
EC-integralmotorer fra ebm-papst har betydelig høyere virkningsgrad enn AC-motorer. En vanlig AC-motor drives av vekselstrøm som betyr at det vekslende magnetiske feltet som oppstår får motoren til å rotere. Dessverre går en stor del av den tilførte effekten til tap, spesielt varmetap. EC-motorer fra ebm-papst har permanentmagneter for å skape dette magntiske feltet og elektronisk kommuniterende likestrøm for å skape rotasjon.
Konstruksjonen gjør at en større del av den tilførte effekten går med til å drive viften og mye mindre går til varmetap, noe som gjør at virkningsgraden blir betydlig høyere.

LYDLØS OG ENKEL TURTALLSREGULERING MED UBETYDELIG TAP
EC-integralmotoren er enkel å turtallsregulere og det skjer lydløst. Det vil ikke oppstå sjenerende lyd ved regulering. Ved regulering av en AC-motor oppstår det ofte at virkningsgraden blir dårligere og ulyd oppstår. Noen AC-motorer får også redusert levertid.
Desuten krever også AC-motoren ekstra reguleringsutstyr, noe som medfører økte innvesterings- og installasjonskostnader.
Funksjonen for å turtallsregulere en vifte med EC-integralmotor fra ebm-papst inngår allerede som en integrert del av motoren. Turtallet styres enkelt med et 0-10V signal. Den høye virkningsgraden opprettholdes i hele reguleringsområdet, dvs 0-100% Energisparing med EC-integralmotor sammenlignet med andre motorer og reguleringsmetoder er svært bra ved nedregulering, faktisk opp mot 50%.