Nye AxiEco Protect

I Oktober kommer det mer informasjon om vår nye produktserie AxiEco Protect.

I mange applikasjoner innen for eksempel kjøling, ventilasjon og luftkondisjonering stilles det meget strenge krav til viftenes evne til å levere høy virkningsgrad, store luftstrømmer og høy trykkstabilitet. Selv når for eksempel mottrykket er høyt, må viftene være i stand til å gi en høy trykkstabilitet. Rask applikasjonsutvikling på mange områder har resultert i at tradisjonelle vifter har gjort det stadig vanskeligere å oppfylle kravene. ebm-papsts utviklingsinnsats er ofte basert på de nye behovene som blant annet dukker opp i ventilasjonsområdet. Investeringene resulterer i at nye vifter kontinuerlig utvikles, og et eksempel på dette er den nye AxiEco Protect aksialviften.

Denne viften gir en unik høytrykksstabilitet selv ved høyt trykk og veldig høyt mottrykk. På lang sikt vil AxiEco Protect vokse til å bli en komplett vifteserie som dekker så mange forskjellige bruksområder som mulig.

Det er gjennom en videreutvikling av viftebladgeometrien at AxiEco Protect kan oppfylle de strengeste kravene til høytrykksstabilitet og en bratt luftkurve. Den nye viften gjør det også til tross for en veldig kort innløpsdyse. AxiEco Protect er stille og kompakt, og i likhet med ebm-papsts andre vifteprogrammer oppfyller denne nye aksialviften alle kravene i ErP-direktivene.