Ole Martin Lund

Det Kongelige Selskap for Norges Vel tildelte Ole Martin bevis på lang og tro tjeneste i 2012 etter 30 år i bedriften
Pensjonisten

Med over 34 års ansettelse i firmaet har nå Ole Martin Lund gått over i pensjon-tilværelsen. Vi i ebm-papst vil takke vår trofaste medarbeider Ole Martin - som ble ansatt knappe 3 år etter oppstarten av bedriften i Norge - for alt han har bidratt med siden 18. mai 1982.

Vi håper og tror at pensjonisttilværelsen blir en positiv opplevelse, og at vi klarer å videreføre Ole Martin's kunnskap og arbeidsglede til alle våre nåværende og framtidige kunder.