Optimal funksjon og maksimal fleksibilitet hos nye AxiBlade

Med AxiBlade setter ebm-papst en ny standard for aksialvifter.
Foruten høy virkningsgrad er lave lydnivåer og energieffektivitet viktige krav til aksialvifter som benyttes i fordampere, kondensatorer og varmevekslere i ventilasjons-, kjøle- og airconditionssystem. Med AxiBlade har ebm-papst utviklet en helt ny generasjon av aksialvifter som optimerer samtlige egenskaper, og tilbyr en maksimal fleksibilitet.

Et fleksibelt modulsystem
AxiBlade er utviklet for å være et ekstremt fleksibelt konsept og tilbys derfor som et modulsystem som dekker inn mange applikasjoner. Viftehus finns med varierende høyder og de er utstyrt med ebm-papst aerodynamiske optimerte innløpsring. Sammen med de unikt designede viftehjulene og winglets oppnås maksimal effektivitet og virkningsgrad. Viftehjulet er utformet for å kunne kombineres med ulike motorer noe som gir store muligheter for å optimere en vifteløsnings virkningsgrad, og finne det beste lydnivået for en gitt applikasjon. AxiBlades konstruksjon reduserer også turbulens og luftvirvler i luftstrømmen noe som reduserer de dynamiske tapene. Det finns valgmulighet mellom flere beskyttelsesgitter som er aerodynamisk utformet og tilpasset for ulike kombinasjoner av viftehjul og motorer. Gitteret beskytter mot utilsiktet berøring og det aerodynamiske designet bidrar til aksialviftenes høye effektivitet. Takket være moduloppbyggingen kan AxiBlade benyttes i en mengde ulike applikasjoner og gir en virkningsgrad på opp til hele 54 %. Sammenlignet med standardvifter kan lydnivået reduseres med så mye som 8 dB(A).

Smidige tilpassinger til ulike applikasjonskrav
Moduloppbyggingen hos nye AxiBlade gjør aksialviftene enkle å tilpasse til kravene i en gitt applikasjon. Viftehuset som i standardutførelse har en høyde på 190 mm, og ikke har ledeskinner, passer for et lavt til middelshøyt trykkområde på opptil 200 Pa. Selv uten ledeskinner er virkningsgraden høyere og lydnivået betydelig lavere jamført med nåværende bransjestandard. Ledeskinnene blir et inntresant komplement til AxiBlade-vifter med ca. 300 mm høyt viftehus som også har en integrert utløpsdiffusor for høye mottrykk på opptil 290 Pa. Her har ledeskinnene, som er plassert etter viftehjulet, stor betydning for å kunne oppnå den høye virkningsgraden.

En viktig fordel med AxiBlade er de mange kombinasjonsmulighetene for å tilpasse vifteløsningen til aktuelt trykkområde og ønsket virkningsgrad. Etter som den nye aksialviften i alle deler tilsvarer gjeldende bransjestandard er det mulig å modernisere eksisterende anlegg med AxiBlade uten noen krevende ombygninger. Foruten å kombineres med ebm-papst energieffektive Greentech EC-motorer kan AxiBlade også benyttes samens med de mange AC-motorene som fortsatt benyttes i stor utstrekning. AxiBlade finns for øyeblikket i størrelsene 800 og 910 mm (ø), og serien er planlagt å økes med størrelsene 630 og 710 mm (ø) i løpet av 2017.