Over 40 år i bransjen

Etter ferdig utdannelse i 1978 startet Benno som salgsingeniør hos et firma innenfor ventilasjonsautomatikk, Landis & Gyr AS, som nå heter Siemens. Her lærte han utrolig mye om ventilasjon generelt, noe som Gorm har hatt mye glede av senere i arbeidslivet.

Gorm Benno startet som salgsingeniør hos Ziehl Norge i 1990, med oppgave om å selge vifter til ventilasjonsbransjen. Etter et par år overtok han ansvaret for kontoret i Norge, og det varte frem til mars i 2020, drøyt 30 år.

Hva har forandret seg innenfor bransjen i løpet av dine år?

På disse årene har bransjen forandret seg relativt mye. I starten av karrieren, var ikke leveringstider det viktigste, men derimot kvalitet på leveransene. Kundene den gang var stort sett de samme som i dag. På nittitallet var nok det største markedet vifter til sentralavtrekk, med takvifter og vifter plassert på loftsetasjer. I tillegg vifter til ventilasjonsaggregater. Det var nok flere produsenter av utstyr til elektronikkindustrien den gang. Etter hvert ble denne produksjonen flyttet utenlands, noe som gjorde at dette markedet i Norge ble veldig utfordrende. Men det viste seg at det dukket stadig opp nye markeder.

Når det gjelder ventilasjon, har den dreiet seg mer mot energieffektive anlegg og mindre sentralavtrekk ifølge de stadige nye TEK normene. Balansert ventilasjon i alle bygg også private boliger har endret fokuset på vifter når det gjelder SFP, noe som ikke tidligere var satt fokus på.

Hva tenker du om fremtiden?

Jeg er litt bekymret for fremtiden, da rekrutteringen til ventilasjonsbransjen synes for lav. Det ser ut til at nyutdannede ingeniører ikke er interessert i å starte hos verken leverandører eller entreprenører, men velger rådgivere. Dette vil resultere i at kompetansen hos leverandørene, vil bli dårligere. Denne kompetansen vil i fremtiden være avgjørende for hvordan et ventilasjonsanlegg vil fungere. Forstår at det sikkert er spennende og kanskje litt mer prestisje å bli rådgiver, men de som velger dette bør vurdere andre alternativer. Grunnen til dette er at dette vil bygge opp deres kompetanse generelt. Som leverandør og også entreprenør vil en bygge en bredere kompetanse enn kun å starte som rådgiver etter endt utdannelse. Dette vil heve kompetansen både hos hver enkelt, leverandørselskapet og entreprenører er noe som vil heve kompetansen i hele bransjen.

Hvordan er livet som pensjonist?

Det å bli pensjonist etter mer enn 40 år i ventilasjonsbransjen er litt vemodig med tanke på alle de fine menneskene jeg har blitt kjent med, både kollegaer, samarbeidspartnere og kunder. Samtidig vil jeg kalle det for et luksusliv, du bestemmer selv hva du vil og når. Litt spesielt i disse Coronatider, men dette går nok over.

Jeg vil derfor takke for alle gode samtaler, diskusjoner og avgjørelser som har gjort at jeg kunne utføre min jobb som jeg ønsket.