RadiPac vifteserie for høytrykksinstallasjoner på opptil 2500 Pa

ebm-papst sin vifte-serie RadiPac har vært på markedet i mange år, og serien er kontinuerlig utvidet til å dekke et økende antall bruksområder. Da ebm-papst lanserte de kompakte og komplette RadiPac-viftene med GreenTech EC-motorer, vakte det stor oppmerksomhet. Noen av årsaken til dette var viftenes høye effektivitet, kompakte design, lave støynivå og energieffektiviteten. Lanseringen skjedde med meldingen "Plug and play simply" for å illustrere at viften er komplett og klar for styring og derfor enkel å installere. Ved å fokusere på utviklingsarbeidet på blant annet luftstrømmen i innløpet, viftebladprofilen og motorens stilling, har det blitt mulig for ebm-papst å gjøre viftene mer effektive siden lanseringen.

Det er ikke tilfeldig at RadiPac-vifter har en imponerende totaleffektivitet. Utviklingsarbeid har alltid vært basert på et helhetlig perspektiv og filosofien om at det ikke er effektiviteten til de enkelte komponentene som er avgjørende for den samlede effektiviteten. Utfordringen er i stedet å få viftehjulet, motoren og elektronikken perfekt tilpasset hverandre i en komplett enhet. Det handler med andre ord om hele vifteeffektiviteten. På ebm-papst blir viftenes ytelse også målt som komplette enheter med viftehjul, GreenTech EC-motorer og kontrollelektronikk i avanserte testrigger, noe som garanterer pålitelige måleresultater og nøyaktig informasjon om hver viftes kapasitet. Den samme utviklingsstrategien som dannet grunnlaget for ebm-papsts andre RadiPac-programmer ligger bak serien med fire sentrifugalvifter som har utvidet RadiPac-serien, og er utviklet for applikasjoner der høyt trykk er nødvendig.
Noen eksempler på bygninger der slike krav er vanlige er flyplassterminaler, høyhus og store hotellkomplekser. For produsenter av luftbehandlingsenheter innebærer dette nye tekniske utfordringer, og det stilles også veldig høye krav til viftene som utgjør en sentral del av luftbehandlingssystemene. RadiPac er nå i stand til å tåle trykk på opptil 2500 Pa, og med en luftmengde på 15 000 m3/h kan ebm-papst bidra til å møte utfordringene.

Ta kontakt for priser og mer informasjon

Aerodynamisk optimalisert, integrert kontrollelektronikk og enkel installasjon

Årsaken til at høyt trykk og store luftmengder er nødvendig i mange moderne bygninger, er på grunn av at det installeres sentraliserte og plassbesparende luftbehandlingsenheter. Resultatet er at luften må transporteres over lange avstander og i luftekanaler som kan være sammensatte med mange bend og kryss. Hindringer på veien som karbonfiltre og varmevekslere øker etterspørselen etter høyt trykk ytterligere. Dette krever vifter med høy statisk trykkøkning som samtidig må være kompakte. Det er for denne typen applikasjoner den nye serien med RadiPac er utviklet. Viftene er tilgjengelige i størrelsene 355, 400, 560 og 630 mm, og de er også tilgjengelige som en viftekube. Det er mange samhandlende faktorer som gjør disse viftene til et trygt valg for høye trykk. De har en høy statisk trykkøkning, og vifteserien er designet for å lette en skreddersydd applikasjonstilpasning.

Noen av dagens krav til sentraliserte luftbehandlingsenheter i store bygninger er at de må være energieffektive, pålitelige, kompakte og ha et lavt støynivå. RadiPac oppfyller alle disse kravene med god margin, og en viktig faktor er den aerodynamiske optimaliseringen av for eksempel viftebladene. Viftene har også en integrert diffusor som stabiliserer luftstrømmene, og den aerodynamiske utformingen av viften som helhet spiller også en viktig rolle i å minimere støynivå og vibrasjoner. Til dette bidrar også den dynamiske balanseringen av løpehjulet og EC-motoren. Det faktum at RadiPac har en robust design gjør at den oppfyller alle krav til pålitelighet selv i høye hastigheter i lang tid. Viktige deler av ebm-papst’s utviklingsfilosofi er at alle EC-vifter skal være enkle å installere i henhold til prinsippet om «plug & play», de skal muliggjøre fleksible installasjoner og de vil tilby alternative løsninger for kontroll og overvåking. Dette markerer også denne RadiPac-serien. Hastigheten kan enkelt justeres via 0-10 VDC-styresignal så vel som via MODBUS-RTU. Ved å bruke MODBUS-RTU for å integrere en vifteapplikasjon i et nettverk, forenkler det også kontroll, overvåking og vedlikeholdsplanlegging av luftbehandlingsenheter. At installasjonen kan gjøres med både horisontal og vertikal motoraksel, er også av stor betydning for å forenkle installasjonene og optimalisere applikasjonstilpasningen.

Kontakt oss

EC-radialvifter for høye trykk