Sortimentet med HyBlade aksialvifter er nå komplett

Vårt sortiment med HyBlade aksialvifter er nå komplett. HyBlade-viftene finnes i størrelser fra ø300 mm og helt opp til ø1250 mm. Viftene finnes med energieffektive EC-motorer alternativt med AC-motorer. Det som kjennetegner HyBlade-viftene er at de har veldig høy virkningsgrad og et lavt lydnivå. Les mer om HyBlade på hyblade.html

Katalog: AC axial fans HyBlade ø500 - ø910 mm
Katalog: EC axial fans HyBlade ø500 - ø990 mm
Katalog: EC/AC axial fans HyBlade ø300 - ø450 mm