Vær installasjonssmart, velg vår kompakte og komplette kammervifte – nå med 12kW EC-motor!

Å dimensjonere og installere vifter i ventilasjonsanlegg kan mange ganger være en tidskrevende prosedyre. Det gjelder både ved sluttmontering i nye luftbehandlingsaggregat, ved nyinstallasjoner, og i samband med moderniseringsprosjekt. Tradisjonelt har det vært slik at flere løse deler må monteres sammen til en ferdig vifteløsning. Det tar tid og det krever kunnskap, og ikke sjelden kan programmeringsarbeidet bli komplekst. ebm-papst har gjort det betydelig enklere gjennom introduksjonen av en serie kompakte og komplette kammervifter med GreenTech EC-motorer, utstyrt med integrert driv- og styreelektronikk. Motorene er av typen permanentmagnetiserte EC-motorer. Man kan si at vi optimerer løsningen til deg allerede på tegnebordet slik at du slipper å gjøre det ute på anlegget, eller ved sluttmontering av luftbehandlingsaggregatet! Vi kaller våre nye kompakte kammervifter for RadiPac.

RadiPac-viftene er klare for styrning med 0-10 V signal og elimineringen av programmeringsarbeidet (f.eks. programmering av frekvensomformere) er bare en av tidsbesparelsene. At viftene leveres komplette innebærer at den som er installatør eller produsent slipper mange arbeidsmoment, og får en enklere logistikk med færre inngående deler. At de er kompakte innebærer også at et moderniseringsprosjekt kan bli betydelig billigere og enklere å gjennomføre jamført med hva som er tilfellet ved andre og større viftevalg. Et luftbehandlingsaggregat kan takket være den kompakte konstruksjonen gjøres mindre, ett argument ved salg av nye aggregat.


Vår nye kammervifte RadiPac på 12 kW er kun 759 mm dyp

”Plug and play helt enkelt!” er et slagord vi benytter ved lanseringen av de komplette viftene som er mottatt veldig positivt i markedet. Tenk installasjonssmart du også og benytt fordelene som dette gir som argument i kontakt med kundene, og også når det er tid for å levere anbud på nye ventilasjonsprosjekt. At installasjonen går hurtigere, blir enklere, og mange ganger også billigere kan gi et viktig markedsfortrinn, i tillegg til mindre byggemål på et nytt ventilasjonsaggregat.

Vår nye kammervifteserie RadiPac finns for øyeblikket i 4 størrelser med viftehjul fra ø630 mm helt opp til ø900 mm. Hver størrelse finns med to motoreffekter, den største på 12 kW. Stativet er veldig robust og lakkert i en grå farge. Innløpskonen er utstyrt med måleutgang for luftmengdemåling. RadiPac viftene har viftehjul med høy virkningsgrad med veldig lavt lydnivå. Viften K3G800-AS07-01 har for eksempel en energieffektiv EC-integralmotor på 12 kW og leverer en luftmengde på hele 8 m3/sekund ved drøyt 700 Pa. Til tross for disse ytelsene er viften kun 759 mm dyp. Den får med andre ord plass på en vanlig EURO-pall. Også det er en logistikkfordel. Viftene egner seg for installasjon i så vel suge- som trykkammer, og oppfyller allerede i dag EU’s ekodesigndirektiv for 2015 (ErP2015)!

Tekniske data på RadiPac viftene
K3G630-AR02-01 RadiPac
K3G630-AS05-01 RadiPac
K3G710-AR03-01 RadiPac
K3G710-AS06-01 RadiPac
K3G800-AR08-01 RadiPac
K3G800-AS07-01 RadiPac
K3G900-AR10-01 RadiPac
K3G900-AS08-01 RadiPac