Vellykket viftebytte i Oslo

Nye energieffektive EC-vifter
AF Energi & Miljøteknikk fikk i oppdrag av byggherre å bytte ut viftene i en tørrkjøler på taket i Harbitz alléen i Oslo.

Behovet over tørrkjøleren var beregnet til
144.000 m3/h @ 100 Pa fordelt over 12 stk. vifter. For å sikre nok luft over tørrkjøleren på den mest energi-vennligste måten falt valget på viftetype W3G800-GO91-13. Dette er en 3~ 230V EC-aksialvifte med HyBlade på 835 Watt som leveres med firkantplate og gitter.

Våre EC-vifter med HyBlade er de mest energieffektive og stillegående viftetypene vi kan levere i markedet i dag, og våre EC-vifter leveres med integrert automatikk i motoren, noe som resulterer i en enkel måte å regulere turtallet på. Ved redusert luftbehov – f.eks. 50 % reduksjon (natt-drift) - gjøres det ofte ved å stoppe halvparten av viftene i et typisk kjøleanlegg, det vil medføre en lydreduksjon på 3 dB(A).
Hvis man benytter seg av EC-viftens enkle reguleringsmuligheter med f.eks. et 0-10V signal (seriekobling mellom viftene), så kan man regulere alle 12 viftene parallelt ned til 50 % - det vil medføre en reduksjon av lydnivået med 15 dB(A), noe som kommer som et tilleggsgode til vårt nye viftehjul HyBlade.

Besparelser i Harbitz alléen

Energiforbruk til vifter i tørrkjøler før viftebytte:
2,3kW pr. vifte, dvs. på 12 vifter tilsvarer dette 27,6kW.

Energiforbruk etter viftebytte:
0,6kW pr. vifte, dvs. 7,2kW til sammen på 12 nye EC-vifter.

Med et snitt på 2688 driftstimer pr. år vil dette resultere i over 54.800 kWh/år i besparelse.

Vi går ut i fra at de som betaler strøm-regninga i Harbitz alléen vil betegne dette som et vellykket viftebytte.

Datablad W3G800-GO91-13