Vår nettbaserte viftekalkulator letter arbeidet

For litt over ti år siden lanserte ebm-papst en brukervennlig funksjon for beregning av effekt, lydnivå og LCC på selskapets norske nettsted (www.ebmpapst.no). Funksjonen er fullt integrert på nettstedet og er blant annet tilgjengelig for det brede programmet for vifter for eiendomsventilasjon (MX-serien). MX-viftene er designet for både nybygg og renovering av ventilasjonssystemer, og for mange installatører er funksjonen blitt et viktig verktøy. Innhenting av data for et bestemt driftspunkt kan være tidkrevende og ikke så enkelt når det må gjøres helt manuelt. Med ebm-papst web-funksjon går det fort og er ukomplisert. Det kan høres ut som en overdrivelse, men det tar faktisk bare noen sekunder å få dataene som trengs for å velge riktig vifte.

Funksjonen er så brukervennlig og enkel at det ikke kreves forkunnskaper. Du kan enkelt finne funksjonen på hver produktgruppe (takvifter, viftevegg, kammervifter, enhetsvifter, koblingsvifter og modulvifter) under produktsidene.
Etter å ha klikket på for eksempel Kube-vifte, ser du beregningsfunksjonen i høyre kolonne under overskriften "Beregn effekt i driftspunkt". Nå kan du bare fylle ut informasjon for ønsket luftmengde og trykk, og også for LCC (Life Cycle Cost) hvis du også vil inkludere den i vifteberegningen. Når funksjonen har gjort beregningene, er det enkelt å få et komplett datablad i PDF med produktinformasjon, driftspunktdata, energibehov, lydeffektnivå ved forskjellige driftspunkter og LCC-kostnader.

Beregningsfunksjonen dekker mange viftetyper

Da vi lanserte funksjonen, håpet vi at den virkelig ville fungere som et praktisk arbeidsverktøy for spesielt installatørene. Siden vifteprogrammet vårt er bredt, kan det være ganske tidkrevende å finne et godt vifteutvalg for en bestemt applikasjon, og ikke minst å beregne effekten for et visst driftspunkt. Nettfunksjonen vår betydde mye forenkling og en viktig fordel er også muligheten til å få en LCC-beregning på noen få sekunder. Dette betyr i utgangspunktet at databladene en installatør kan ta med til en kunde blir et fullstendig beslutningsgrunnlag. Funksjonen forenkler for alle, den eliminerer usikkerheten ved å ta et skikkelig viftevalg og det er et veldig praktisk verktøy i en bransje der arbeidstempoet ofte er høyt, sier Björn Jonsson, markedssjef og administrerende direktør for ebm-papst i Sverige.

Beregningsfunksjonen er veldig nyttig i prosjekter der viftebytte skal utføres i eksisterende ventilasjonsaggregater, men funksjonen er gradvis utvidet og er også tilgjengelig som hjelpemiddel for andre viftetyper, for eksempel kubevifter. For de som ikke har brukt funksjonen før, er dette et tips å prøve! Test og legg inn verdier for et tenkt eller kanskje kommende moderniseringsprosjekt som krever vifteendring. Test vår kalkulator på Kube-vifte her

“Det er morsomt å se hvor mange installatører som har tatt opp funksjonen og virkelig bruker den som et arbeidsverktøy. Mange har prøvd og innsett fordelene ved å kunne være ute i feltet og ta opp en smarttelefon eller nettbrett for å så få opp de ønskede beregningene, fortsetter Björn Jonsson.

Sammenligninger og simuleringer med vifteutvalgsprogrammet FanScout

Beregningsfunksjonen har blitt en suksess og et verdsatt verktøy. Samtidig har den raske teknologiske utviklingen, nye innovasjoner og et stadig voksende vifteprogram skapt nye brukerbehov når det gjelder blant annet å kunne gjøre simuleringer og sammenligninger mellom forskjellige viftetyper. Dette behovet finnes hovedsakelig i OEM-bransjen som ebm-papst har et nært samarbeid med, og også med noen installatører som er involvert i større prosjekter. Dette er grunnen til at ebm-papst for et par år siden lanserte FanScout-programvaren. I motsetning til beregningsfunksjonen, som er integrert på nettet, blir FanScout lastet ned (fra www.ebmpapst.com) som et program til en datamaskin. Programmet inneholder mange forskjellige funksjoner som simuleringer av forskjellige driftsforhold, dynamisk presentasjon av driftsdata, sammenligninger mellom effektiviteten til forskjellige vifter og programmet har også en beregningsfunksjon for LCC.

Når du velger vifter, kan det ofte være energieffektiviteten til en bestemt vifteløsning som har høyest prioritet. Derfor er muligheten til å sammenligne og velge med FanScout alle vifter som kan være relevant for en bestemt applikasjon verdifull. Det faktum at alle fakta og måleverdier presentert av programmet er basert på nøyaktige måledata, betyr bedre sikkerhet og økt trygghet i viftevalget, siden det blir veldig gode forutsetninger for å oppnå de samme eller bedre verdier i installasjonen. FanScout forenkler dermed planleggingen og klargjøringen av en applikasjonsløsning.
Björn Jonsson understreker også hvor verdifull det er at FanScout er et program der beregningene er basert på "sanne" måledata og ikke teoretiske beregninger.

Programmet fungerer med "True Values" og ikke teoretiske beregninger

«På NordBygg-messen i vår lanserte vi konseptet True Values for å gjøre flere oppmerksom på at det bare er med målte og «verifiserte måleverdier» (TRUE VALUES) for hele viften at man kan ta den riktige beslutningen angående viftevalget for en bestemt applikasjon. Det er ikke uvanlig at det etter installasjon av nye vifteenheter - og mange ganger også for moderniseringsprosjekter - viser seg at de lovede besparelsene ikke stemmer overens med den teoretisk beregnede verdien som lå til grunn for et vifteutvalg. Årsaken er ofte at vifteutvalget er basert på teoretiske beregninger. Å starte fra kataloger og multiplisere de beste verdiene for forskjellige komponenter kan lett bli gledeberegninger. Det ser bra ut på skrivebordet, men fungerer sjelden i virkeligheten, sier Björn Jonsson.

Årsaken til at FanScout fungerer så bra er at målinger må gjøres av komplette vifter med viftehjul, motor og kontrollelektronikk. Da får du alt fra inngangsspenning til lufttransporten i systemet. Det må også måles i forskjellige hastigheter for å få en god forutsigbarhet for forskjellige driftspunkter. Resultatet vil være relevante og realistiske LCC-beregninger, og vifteapplikasjoner som blant annet oppfyller høye krav til energieffektivitet. ebm-papst utfører alltid slike målinger, og det er disse dataene som overføres til FanScout.

FanScout er et program som krever litt mer av brukeren sammenlignet med beregningsfunksjonen, men det er samtidig logisk konstruert og med en brukervennlighet som gjør det mulig for den som har prøvd et par ganger å raskt innse fordelene og forstå funksjonene. Et eksempel som blir mer og mer vanlig er konstruksjon av viftevegger med ebm-papsts viftemoduler. FanScout har en unik funksjon for valg av viftemoduler som kan inkluderes i en viftevegg, og funksjonen gjør det enkelt å raskt velge den mest energieffektive modulkombinasjonen. Noen av mulighetene med denne funksjonen er at viftevalget kan gjøres på grunnlag av forskjellige driftsforhold, det er mulig å sette grenser for maksimalt antall vifter, plassen for vifteveggen kan legges inn som et valgkriterium og det er også en funksjon for rapportering av redundanskrav.

Få hjelp med å komme i gang med FanScout!

Basert på parameterne og andre ønsker som er registrert, ser FanScout etter den mest optimale og energieffektive kombinasjonen av vifter. Resultatet viser både effektivitet og årlig energiforbruk sortert slik at den mest optimale løsningen blir presentert først. Kombinasjonen av vifter valgt fra forslagene FanScout produserer kan grafisk presenteres med driftspunkter for forskjellige hastigheter. Grafen viser også delen av de forskjellige driftspunktene i den totale driftstiden. For den valgte viftekombinasjonen rapporteres også lydnivåene for de forskjellige driftspunktene, samt energiforbruket og effektiviteten på hvert driftspunkt.

FanScout har blitt godt mottatt av både ebm-papsts OEM-kunder og installasjonsindustrien. Samtidig håper Björn Jonsson at mange flere vil oppdage fordelene med programmet og verdien av å jobbe med True Values. «De ansatte ved salgsavdelingene våre hjelper deg gjerne med mer informasjon og tips og råd for alle som vil komme i gang med FanScout,» avslutter Björn Jonsson.

Kontakt oss for å få hjelp med å komme i gang