Viftevegg til Tinghuset i Oslo

ebm-papst AS har levert sitt første anlegg med viftevegg til Tinghuset i Oslo, med Statsbygg som byggherre og ventilasjonsentreprenør Ing. S.D Baastad AS som har montert denne vifteveggen med tilluft- og avtrekksvifter. Aggregatet har en kapasitet på totalt 32.000 m3/h mot et totalt trykkfall på 1.100 Pa. Det er levert en viftevegg med 4 stk. viftekuber på tilluft og det samme for avtrekk. Vifteveggene er skrudd sammen en og en og levert med ferdig sikringsskap og sikringer til hver vifte, tilførselkabel med hurtigkobling, styrekabel (0-10V) med hurtigkobling og kabelkanal. Ing. S.D.Baastad AS benyttet kun en mann for denne montasjen og hver kube har en vekt på 28 kg. Hver kube er på 800x800x750 mm. Som standard har den FlowGrid luftretter, samt mellom-vegger og hurtig-kontakter. Motoren har MODBUS inngang, og kan således styres med EC-control programmet som muliggjør adressering av flere vifter i en viftevegg. Kuben kan også styres med 0-10V fra SD anlegg.

Denne løsningen ble valgt grunnet driftssikkerhet (anlegget kan driftes med tilnærmet full kapasitet med 3 av viftene) og enklere montasje siden alternativ AC vifte veide 450kg og måtte demonteres for inntransport. Ved valg av viftevegg kunne jobben utføres raskere, med mindre bruk av løfteutstyr, og mindre fare for skade ved løft av tunge komponenter.
Summen av dette er spart tid til opprigging og nedrigging.
Samtidig var driftsleder veldig fornøyd med å slippe suset fra frekvensomformeren.....

Viftevegg