Vifter for ideelle dyrkningsforhold i drivhusene

AxiCool med hvitt viftehus for horisontal luftsirkulasjon i drivhus.
Det er flere og flere drivhusdyrkere som driver kommersielt orienterte drivhusbedrifter for å dyrke grønnsaker som tomater, agurker, urter og salater. I dag regnes også moderne jordbruk som nesten utenkelig uten drivhus, og en viktig fordel er muligheten for å høste avlinger uansett årstid. Samtidig står drivhusdyrkerne overfor store utfordringer. Å dyrke grønnsaker i drivhus er generelt veldig energikrevende. Viktige klimatiske forhold som kan knyttes til drivhusbedriftenes energibruk er lys, temperatur, karbondioksidinnhold og fuktighet. Faktorer som påvirker et drivhus energibruk er geografisk beliggenhet og omgivelser, vekstsesongens lengde og temperaturendringer, samt drivhusets utforming og størrelse.

Kontakt oss

For drivhusdyrkere er det ofte nødvendig å finne energieffektive løsninger for å oppnå god lønnsomhet. Samtidig som det kreves teknologi og vifteløsninger for å optimalisere lufttilførselen og luftsirkulasjonen. Målet er å sikre enhetlige klimatiske forhold, grønnsaker trives best ved temperaturer mellom 15 og 26 grader, og optimal støtte for plantens fotosyntese. For eksempel kan karbondioksid tilsettes for å øke veksten. Det er to måter å skape ideelle drivhusforhold på, og de kan brukes sammen. På den ene siden horisontal ventilasjon for å sirkulere luften over plantene, og på den andre siden for å levere kondisjonert luft som blir drevet opp mot plantene med rørventilasjon nedenfra. ebm-papst har utviklet vifteløsninger med EC-teknologi som dekker disse spesielle behovene.

Axial fan AxiCool er tilpasset drivhusdyrking

ebm-papst aksialvifter i AxiCool-serien er hovedsakelig utviklet og tilpasset kravene til forskjellige kjøleapplikasjoner. For eksempel bidrar de til å redusere energikostnadene i energikrevende kjøle- og frysedisker. Viftene brukes også i kjølelager og andre kjøleapplikasjoner i matindustrien. AxiCool lager effektive horisontale luftsirkulasjonssystemer og ebm-papst har nå produsert en spesiell versjon av AxiCool for drivhusapplikasjoner der effektiv luftsirkulasjon er nødvendig. Viktige fordeler med AxiCool er viftens høye luftutbytte kombinert med muligheten til veldig nøyaktig å kontrollere luftstrømmen. Viftene er montert på nøye utvalgte steder i et drivhus for optimal luftsirkulasjon, og et hvitt viftehus hjelper til med å reflektere så mye sollys som mulig på avlingene. ebm-papst har også tilpasset AxiCool for det fuktige miljøet i drivhusene, og de forskjellige plastkomponentene er laget av et UV-bestandig materiale som er lett å rengjøre.

En drivhusinnovasjon: ventilasjon nedenfra

En innovativ metode for å oppnå en god luftstrøm nedenfra i drivhus er å installere lavt plasserte og perforerte ventilasjonsrør. ebm-papst har utviklet en vifteløsning i form av sentrifugalvifte som gjør det enkelt å implementere denne løsningen. Ved å plassere rørene under plantene gir det en optimal tilførsel av karbondioksid til undersiden av det som dyrkes. Den aksiale viften henter luft fra drivhusets klimaanlegg, tvinger luften inn i rørene og gjennom hullene, luften flyter til plantene og videre til drivhusloftet og deretter tilbake i inntaksluftstrømmen. Viftenes høye ytelse gjør det mulig å installere lange ventilasjonsrør, noe som kreves i store drivhusinstallasjoner. Denne viften har i likhet med den nevnte AxiCool for horisontal luftsirkulasjon en energieffektiv EC-motor og viftene overstiger kravene som er stilt i henhold til energieffektivitetsklasse IE4 med stor margin.

Kontakt oss