ebm-papst lanserer diagonal viftemodul for filtervifter

Filtervifter er mange ganger en økonomisk og effektiv løsning for å avlede varme fra f.eks. el-skap og apparat-skap med industrielt kontrollutstyr og mye elektronikk. De filterviftene som finnes på markedet varierer mye når det gjelder kapasitet og evnen til å håndtere de høye mottrykkene som kan oppstå i bl.a. komponenttette applikasjoner og tette filter. Ofte installeres aksialvifter for å avlede varme, og når viftene ikke klarer å levere full luftmengde pga. økt trykk i applikasjonen øker lydnivået samtidig som virkningsgraden synker. For å tilby markedet en bedre løsning har ebm-papst utviklet en 200 mm diagonal og kompakt viftemodul spesielt for filtervifter.

Den nye modulen er basert på ebm-papst diagonale vifteteknikk og den er mekanisk kompatibel med de fleste aksialvifter som finnes tilgjengelig på markedet. Med den nye modulen er det mulig å få 50 % høyere luftmengde ved høye mottrykk samtidig som lydnivået blir lavere. Dessuten reduseres energiforbruket med ca. 20 %. Ettersom energitapene er betydelig lavere jamført med konvensjonelle aksialvifter, selv med smussige og tette filter, reduseres vedlikeholdsbehovet og bidrar til lavere totalkostnader. En viktig fordel med den nye modulen er også at det skapes et bedre trykk på luften og dermed forbedres luftspredningen i f.eks. et apparat-skap. Kjølingen blir også mer forsert noe som reduserer risikoen for at det dannes varme områder, såkalte hot spots, inne i kapslingen.

Når diagonale filtervifter utrustes med ebm-papst energieffektive EC-motorer blir mulighetene til energibesparinger enda større, samtidig som det finnes muligheter å tilpasse effekten til kjølebehovet gjennom turtallsstyring med 0-10 V signal. De nye diagonale viftemodulene har identiske dimensjoner i både AC og EC-versjonene noe som gjør det enkelt å modernisere en vifteløsning uten å kreve noen forandringer i en applikasjon.

ebm-papst nye viftemodul kan monteres både på innløps- og utløps-siden, og varierer behovet på ønsket retning av luftstrømmen kan modulen monteres på begge sidene. Modul-kontakt-settet forenkler den elektriske anslutningen, og det finnes mulighet for å installere modulen med fire ulike luftretninger med 90 graders forskjell mellom hver posisjon. Både AC- og EC-versjonene av den nye viftemodulen ble lansert på markedet første kvartal av 2016.