ebm-papst vifter i unikt hologrambord

Foto: Euclideon
Selv i en digital verden kan det i mange sammenhenger gi en ekstra dimensjon å kunne betrakte objekter, bygninger og mye mer som 3D-modeller. En måte å gjøre det på er med avansert hologramteknologi, og det australske selskapet Euclideon i Brisbane startet et utviklingsprosjekt for noen år siden med visjonen om å utvikle et hologrambord. I dag er bordet virkelighet, og den som kommer inn i et rom der bordet brukes av for eksempel arkitekter kan føle det som om de har gått inn i en science-fiksjon film.

Midt i et mørkt rom stiger et nytt bygningskvartal ut av hologrambordet. Fire personer med futuristiske briller bøyer seg over bordet, peker på detaljer, zoomer inn og kan rotere på bygningene. Det var også akkurat slik Euclideon hadde tenkt at bordet ville bli brukt. «Vi hadde bestemt oss for å realisere denne visjonen om et hologrambord for å la folk oppleve store modeller - eller til og med spill - på en måte som er mer imponerende enn virtuell virkelighet, og mer fordypende enn 3D-TV», sier Louis Valenti, markedsføringsleder på Euclideon.
Hva selskapet har utviklet er verdens første 3D-bord der flere brukere kan dele ideer med hverandre uten å måtte bruke VR-head-sett. Det høyteknologiske bordet måler 210 x 210 x 61,5 cm og kan prosjektere 3D-modeller i forskjellige formater opp til 60 cm høyde. Med hologramteknologi er det også mulig å lage modeller med en dybde på omtrent en meter.Støv- og luftpartikler må ikke forstyrre projektorene
Ved utviklingen av bordet var en av utfordringene å finne en løsning som minimerte risikoen for støv, dårlig luft og ulike luftpartikler som «skygger for» projektorene og forringer kvaliteten på 3D-modellene som vises. Hologramteknikken betyr at det som vises i 3D blir veldig realistisk, og for brukerne er det også mulig å «berøre» objektene og vri og flytte dem over bordflaten. En forutsetning for at teknologien skal fungere optimalt er imidlertid at luften rundt projektorene er veldig ren, og det er mulig med ebm-papst sin vifteløsning som er tilpasset de spesielle kravene til denne hologramapplikasjonen. En veldig viktig funksjon har også et luftfilter produsert av svenske Elfi. ebm-papst vifte i kombinasjon med Elfi's filtre danner et effektivt og også energibesparende luftrensesystem.

I luftrensesystemet Elfi har utviklet for hologrambordet har selskapet valgt å integrere ebm-papst DC-sentrifugalvifter med muligheten for å regulere hastigheten. Viftene trekker inn luft fra sidene av bordet. Luften passerer deretter gjennom filteret og fyller den indre delen av bordet med helt ren luft. Kapasiteten er 300 kubikkmeter i timen, og viftene kan kjøres med maksimal effekt fordi de er så energieffektive og stille. Det faktum at hologrambordet ikke gir noen irriterende lyder er viktig for arbeidsmiljøet der bordet benyttes. Euclideon utformet også bordet først og fremst for næringslivet, men de australske 3D-visjonærene er overbevist om at hologramteknologi også i fremtiden vil bli brukt i den private sektoren. «For mellom ti og tjue år siden ble touchscreens sett på som noe superfuturistisk. I dag har vi dem overalt. Jeg tror det vil være på samme måte med hologramteknologien, men det forutsetter at teknologien oppfyller kravene til ren luft», avslutter Louis Valenti.