Aksialviftehjul til Q og iQ-motorer

Aksialviftehjul til Q og iQ-motorer
Aksialviftehjul i flere størrelser og vinkler, samt "A" og "V" luftretning.
Benevning
Størrelse
Bladvinkel
Blåseretning
Aksialviftehjul 154 A 28°ø 154 mm28°A
Aksialviftehjul 154 V 28°ø 154 mm28°V
Aksialviftehjul 172 A 28°ø 172 mm28°A
Aksialviftehjul 172 V 28°ø 172 mm28°V
Aksialviftehjul 200 A 28°ø 200 mm28°A
Aksialviftehjul 200 A 34°ø 200 mm34°A
Aksialviftehjul 200 V 22°ø 200 mm22°V
Aksialviftehjul 200 V 28°ø 200 mm28°V
Aksialviftehjul 200 V 34°ø 200 mm34°V
Aksialviftehjul 230 A 28°ø 230 mm28°A
Aksialviftehjul 230 A 34°ø 230 mm34°A
Aksialviftehjul 230 V 22°ø 230 mm22°V
Aksialviftehjul 254 A 22°ø 254 mm22°A
Aksialviftehjul 254 A 28°ø 254 mm28°A
Aksialviftehjul 254 V 22°ø 254 mm22°V
Aksialviftehjul 254 V 28°ø 254 mm28°V
Aksialviftehjul 300 A 22°ø 300 mm22°A
Aksialviftehjul 300 A 28°ø 300 mm28°A
Aksialviftehjul 300 V 22°ø 300 mm22°V
Aksialviftehjul 300 V 28°ø 300 mm28°V
Aksialviftehjul 300 V 34°ø 300 mm34°V
Totalt 21