Aksialvifter AxiCool - blåseretning ”V”

Aksialvifter AxiCool - blåseretning ”V”
Benyttes for krevende kjøleapplikasjoner som f.eks. fordampere, og kjøle- og frysedisker. AxiCool viftene er utstyrt med EC-motorer som har høy effektivitet og lavt energiforbruk, nå med et større utvalg for bruk i industriapplikasjoner.
Benevning
Spenning
Effekt
Luftmengdel/s
Luftmengdem3/h
Størrelse
W3G300-UK13-30 AxiCool1~230 VAC85 W583.002100.0ø 300 mm
W3G350-SN01-30 AxiCool1~230 VAC165 W950.003420.0ø 350 mm
W3G450-SC28-30 AxiCool1~230 VAC345 W1695.806105.0ø 450 mm
Totalt 3