Aksialvifter AxiCool - blåseretning ”V”

Aksialvifter AxiCool - blåseretning ”V”
Benyttes for krevende kjøleapplikasjoner som f.eks. fordampere, og kjøle- og frysedisker. AxiCool viftene er utstyrt med EC-motorer som har høy effektivitet og lavt energiforbruk, nå med et større utvalg for bruk i industriapplikasjoner.
Benevning
Spenning
Effekt
Luftmengdel/s
Luftmengdem3/h
Størrelse
W3G300-UK13-30 AxiCool1~230 VAC0,085 kW583.002100.0ø 300 mm, hulldiameter ø 350 mm
W3G350-SN01-30 AxiCool1~230 VAC0,165 kW950.003420.0ø 350 mm, hulldiameter ø 417 mm
W3G450-SC28-30 AxiCool1~230 VAC0,345 kW1696.006105.0ø 450 mm, hulldiameter ø 548 mm
Totalt 3