Q/NiQ-motorer

Q/NiQ-motorer
Universalmotor med flere monteringsmuligheter. Motoren utstyres med passende aksialvifteblad.
Benevning
Spenning
Effekt
Nominell uteffektW
Størrelse
M4Q045-BD01-751~230 VAC0,029 kW5.0Viftehjulsdiameter ø 154 - 200 mm
M4Q045-CA01-751~230 VAC0,031 kW7.0Viftehjulsdiameter ø 200 - 230 mm
M4Q045-CA03-751~230 VAC0,036 kW10.0Viftehjulsdiameter ø 230 - 254 mm
M4Q045-CF01-751~230 VAC0,06 kW16.0Viftehjulsdiameter ø 254 mm
M4Q045-DA01-751~230 VAC0,07 kW18.0Viftehjulsdiameter ø 254 - 300 mm
M4Q045-DA05-751~230 VAC0,086 kW23.0Viftehjulsdiameter ø 300 mm
M4Q045-EA01-751~230 VAC0,09 kW25.0Viftehjulsdiameter ø 300 mm
M4Q045-EF01-751~230 VAC0,11 kW34.0Viftehjulsdiameter ø 300 mm
NiQ3208 Multi-function design1~230 VAC8 W5.0
NiQ3212 Multi-function design1~230 VAC0,02 kW12.0
NiQ3224 Multi-function design1~230 VAC0,03 kW18.0
Totalt 11