Boksvifter (EC) med rund anslutning

Boksvifter (EC) med rund anslutning
KVK Slim EC er en enkeltsugende radialvifte med vedlikeholdsfri EC lavenergimotor. Motor og viftehjul er montert på den isolerte serviceluken for enkel rengjøring og service. For å beskytte motoren mot overoppheting har viftene integrert motorvern med automatisk reset.
Viften drives av en energieffektiv EC-motor med elektronisk regulering, som gjør at motoren alltid arbeider med lavest mulig energibruk. EC-motorer er stillegående i hele reguleringsområdet, og har lang levetid grunnet lavere viklingstemperaturer og mindre slitasje. Redusert energibruk gir lavere driftskostnader.
Viftene leveres med integrert potensiometer (0-10V) som forenkler innstilling av luftmengde. Eksternt potensiometer kan også benyttes, da må internt potensiometer fjernes.
Viften kan monteres i alle posisjoner og ved bruk av festeklammer er det enkelt å montere viften mot kanal.
KVK Slim-serien er produsert i galvanisert stål og lokket er termisk og akustisk isolert med et 40 mm lag mineralull.
Benevning
Spenning
Effekt
Luftmengdel/s
Luftmengdem3/h
KVK Slim 100 EC1~230 VAC0,06 kW87.00312.0
KVK Slim 125 EC1~230 VAC0,118 kW137.00493.0
KVK Slim 160 EC1~230 VAC0,118 kW148.00533.0
KVK Slim 200 EC1~230 VAC0,115 kW260.00936.0
KVK Slim 250 EC1~230 VAC0,17 kW458.001649.0
KVK Slim 315 EC1~230 VAC0,533 kW849.003056.0
KVK Slim 400 EC1~230 VAC0,536 kW1124.004046.0
KVK Slim 500 EC1~230 VAC0,779 kW1741.006268.0
Totalt 8