Kanalvifter lyd- og brannisolerte (AC) med rund anslutning

Kanalvifter lyd- og brannisolerte (AC) med rund anslutning
Utstyrt med enkelsugende radialvifte med bakoverbøyde skovler. Viften har relativt høyt statiskt trykk og høy virkningsgrad.
Benevning
Spenning
Effekt
Luftmengdel/s
Luftmengdem3/h
KVK Silent 125 AC1~230 VAC0,046 kW104.00275.0
KVK Silent 160 AC1~230 VAC0,088 kW153.00551.0
KVK Silent 200 AC1~230 VAC0,105 kW205.00738.0
KVK Silent 250 AC1~230 VAC0,238 kW355.001278.0
KVK Silent 315 AC1~230 VAC0,262 kW695.002502.0
KVK Silent 400 AC1~230 VAC0,476 kW1086.003910.0
KVK Silent 500 AC1~230 VAC0,767 kW1503.005411.0
Totalt 7