FlowGrid

FlowGrid
Innløpsgitteret FlowGrid fra ebm-papst stabiliserer luftstrømmene ved viftens innløp, og gir lavere lydnivå i f.eks. kjøle-, ventilasjons- og luftkondisjoneringsanlegg.
Benevning
Størrelse
FlowGrid 175-190RadiCal 175, 190
FlowGrid ø205RadiCal 220, 225, 250
FlowGrid ø280RadiCal 220, 225, 250, 280 / RadiPac 250, 280 / HyBlade 200
FlowGrid ø310RadiCal 310 / RadiPac 310 / HyBlade 250
FlowGrid ø365RadiCal 355, 400 / RadiPac 355
FlowGrid ø470RadiCal 450, 500 / RadiPac 400, 450, 500 / HyBlade 300, 315, 330, 350
FlowGrid ø580RadiCal 560, 630 / RadiPac 560, 630 / HyBlade 400
FlowGrid ø666RadiPac 710 / HyBlade 450, 500
FlowGrid ø785RadiPac 800 / HyBlade 560, 630
FlowGrid ø995RadiPac 900 / HyBlade 710, 800 / Axiblade 800
FlowGrid ø1105HyBlade 910
Totalt 11