Sjalusispjeld/Blafrespjeld

Sjalusispjeld/Blafrespjeld
Sjalusispjeld for montering vertikalt på vegg. Buede lameller gir høy løftekraft som igjen medfører lav luftmotstand. Dette innebærer at lamellene åpner helt selv ved lave lufthastigheter.
Benevning
Beskrivelse
VK10Sjalusispjeld
VK12Sjalusispjeld
VK20Sjalusispjeld
VK25Sjalusispjeld
VK30Sjalusispjeld
VK35Sjalusispjeld
VK40Sjalusispjeld
VK45Sjalusispjeld
VK50Sjalusispjeld
VK71Sjalusispjeld
VK80Sjalusispjeld
VK90Sjalusispjeld
WSK15Sjalusispjeld
WSK65Sjalusispjeld
Totalt 14