Brosjyre: AxiEco Protect

I mange applikasjoner innenfor eksempel kjøling, ventilasjon og luftkondisjonering stilles det meget strenge krav til viftenes evne til å levere høy virkningsgrad, store luftstrømmer og høy trykkstabilitet. Selv når for eksempel mottrykket er høyt, må viftene være i stand til å gi en høy trykkstabilitet. Rask applikasjonsutvikling på mange områder har resultert i at tradisjonelle vifter har gjort det stadig vanskeligere å oppfylle kravene. ebm-papsts utviklingsinnsats er ofte basert på de nye behovene som blant annet dukker opp i ventilasjonsområdet. Investeringene resulterer i at nye vifter kontinuerlig utvikles, og et eksempel på dette er den nye AxiEco Protect aksialviften.

Last ned brosjyren her. Engelsk