Radialvifter - Isolerte swing-out - MXIC

Radialvifter - Isolerte swing-out - MXIC
Direktedrevet enkelsugende radialvifte med B-hjul og hus av halvspiraltype. Innebygd i brannisolert hus (EI30) og egner seg f.eks til installasjoner på loft der viftens ut- og innløp tilsluttes kanal. Viftehjul og motor sitter på en åpningsbar luke for enkel rengjøring og adkomst til kanal.
Benevning
Spenning
Effekt
Luftmengdem3/h
Størrelse
MXIC19M-35701~230 VAC0,071 kW745.0Kanalanslutning ø 160 mm
MXIC35R-1850 Radical1~230 VAC0,5 kW4715.0Kanalanslutning innløp ø 400 mm, utløp 244 x 604 mm
MXIC40R-1270 Radical1~230 VAC0,33 kW4200.0Kanalanslutning innløp ø 400 mm, utløp 244 x 670 mm
MXIC45R-1440 Radical1~230 VAC0,75 kW6800.0Kanalanslutning innløp ø 500 mm, utløp 312 x 748 mm
MXIC45R-1550 Radical3~400 VAC0,97 kW6925.0Kanalanslutning innløp ø 500 mm, utløp 312 x 748 mm
MXIC50R-1350 RadiCal3~400 VAC1,32 kW10445.0Kanalanslutning innløp ø 500 mm, utløp 317 x 826 mm
MXIC56R-1540 Radical3~400 VAC2,36 kW13785.0Kanalanslutning innløp ø 630 mm, utløp 380 x 920 mm
MXIC56R-1650 Radical3~400 VAC2,9 kW14000.0Kanalanslutning innløp ø 630 mm, utløp 380 x 920 mm
MXIC63R-1300 Radical3~400 VAC2,75 kW16740.0Kanalanslutning innløp ø 630 mm, utløp 425 x 1030 mm
Totalt 9