Kanalvifter lyd- og brannisolerte (EC) med rund anslutning

Kanalvifter lyd- og brannisolerte (EC) med rund anslutning
KVK Silent er en isolert boksvifte med sirkulære stusser for tilkobling til kanal. Viften har bakoverbøyde skovler og vedlikeholdsfri EC-motor. For god lyddemping, er hele viftehuset isolert med tykk isolasjon med høy tetthet. Den tykke isolasjonen gjør også at viftehus har brannklasse EI30.
Lokket kan enkelt tas av for rengjøring og service.
KVK Silent leveres med ferdig koblet potensiometer (0-10V) i koblingsboksen, som gjør det enkelt å stille inn ønsket luftmengde. Eksternt potensiometer kan også benyttes, da må internt potmeter fjernes.
For å beskytte motoren mot overoppheting har viftene integrert motorvern med automatisk reset.
Viftene kan monteres i alle posisjoner, og ved bruk av FK Festeklammer (tilbehør) forenkles monteringen og man unngår overføring av vibrasjoner til kanal.
Benevning
Spenning
Effekt
Luftmengdel/s
Luftmengdem3/h
KVK Silent 125 EC1~230 VAC0,075 kW108.00389.0
KVK Silent 160 EC1~230 VAC0,066 kW151.00544.0
KVK Silent 200 EC1~230 VAC0,12 kW258.90932.0
KVK Silent 250 EC1~230 VAC0,168 kW455.001638.0
KVK Silent 315 EC1~230 VAC0,533 kW853.003071.0
KVK Silent 400 EC1~230 VAC0,532 kW1104.003974.0
KVK Silent 500 EC1~230 VAC0,786 kW1726.106214.0
Totalt 7